Сервиз

Фирма Иридия ЕООД предлага техническо и аварийно сервизно обслужване. Техническото обслужване е планово безаварийно мероприятие, което се извършва в съответствие със сервизния план на производителя и представлява набор от дейности, свързани с осигуряването на безпроблемната работа на оборудването за определен период. Този период се определя от мотопробега на компресора при достигане на определен брой моточасове, предписани от производителя или на една календарна година (което настъпи първо). Съответните оригинални пакети консумативи и сервизни комплекти, необходими за техническото обслужване, се доставят съгласно описаните в техническите спецификации и паспорта на машината продуктови номера.

Техническото обслужване включва:
–  Смяна на маслото;
–  Смяна на всички филтри, сепаратори и ремонтни комплекти в зависимост от сервизния план на производителя за изминатите моточасове или календарно време;
–  Диагностика на всички компоненти на оборудването (проверка за течове, нехарактерни шумове, вибрации, температурен режим, правилно функциониране и др.) с цел навременно откриване на проблеми и предотвратяване на бъдещи аварии;
–  Мероприятия по осигуряване на безпроблемна работа за периода до следващото обслужване; Проверка на състоянието на ремъците на компресора (и предписание за смяна при необходимост);
–  Продухване на радиаторите и въздушния филтър;  
–  Проверка на електрическите връзки и пневмо съединенията и притягане при необходимост;
–  Основно почистване от прах и маслени наслоявания.
–  Регистриране на данните от контролерите за пробег, грешки и вписването им в протокола, изчистване на грешки, нулиране на броячите; 

АВАРИЕН РЕМОНТ
Ние знаем, че при аварийна ситуация вие искате да възобновите дейността си възможно най-бързо. Когато ни се обадите, ние ще ви зададем въпроси, които ще ни помогнат за диагностицираме проблема. С опитни техници насреща, проблемите често могат да бъдат решени директно по телефона. В противен случай, нашите техници са на път за инспекция и ремонт на място при вас.

Клиентите с които имаме сключен договор за абонаментно обслужване са с предимство! Сключването на такъв договор ви гарантира, отсъствието на аварийни ситуации или свеждането им да минимум.

Сравнение на продукти